Nhiệm Vụ Giám Sát Hàng Hóa

2. NHIỆM VỤ KHI GIÁM SÁT HÀNG HÓA
Khi được giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nghĩa là bạn đang được tin tưởng để nhận một trách nhiệm rất quan trọng cho việc kiểm sóat các họat động liên quan đến việc xuất hàng hoặc nhập hàng. Vì vậy, bạn phải hết sức tập trung khi làm việc, phải tinh mắt và nhanh nhạy trước sự ồn ào của họat động đưa mang hàng hóa lên xe hay xuống xe. Công việc của bạn có rất nhiều, nhưng gồm những ý chính sau đây:
 Kiểm sóat và giám sát chặt chẽ việc xuất nhập hàng hóa, vật tư .., đảm bảo mọi hàng hóa khi xuất ra hoặc nhập vào là đúng, đủ cả về số lượng, chất lượng, chủng lọai, quy cách.
 Phát hiện để ngăn chặn những việc gian lận trong xuất nhập hàng hóa, giữa các bộ phận nhà kho, bộ phận giao nhận, các chủ hàng, tài xế, hay những công nhân bốc xếp.
 Duy trì tất cả mọi đối tượng làm việc trong khu vực phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an ninh an tòan, phòng chống cháy nổ, nội quy trật tự.
 Tổng hợp được ngay các số liệu hàng hóa một cách chính xác vào trong sổ sách riêng của bảo vệ để sẵn sàng đối chiếu với các bộ phận có liên quan (khi cần).
Ngòai những ý chính nêu trên, bạn cũng cần phải tinh mắt để ý các khu vực xung quanh nhằm đảm bảo an tòan về an ninh trật tự cho Khách hàng.