Dịch Vụ Bảo Vệ Trung Tâm Điện Máy, Sự Kiện

Tùy thuộc vào ngân sách và nhu cầu của khách hàng, An Kim có thể cung cấp một nhân viên bảo vệ hay cả một lực lượng bảo vệ. Trách nhiệm của Bảo vệ là...

Cung Cấp Dịch Vụ Bảo Vệ Các Nhà Máy, Xí Nghiệp

Trực Cổng: Đón tiếp khách, đăng ký khách ra vào, Mở đóng cổng cho người và phương tiện ra vào, chỉ cho phép những người có phận sự ra vào Mục tiêu. Kiểm sóat công nhân viên, các...

Đào tạo vệ sĩ

Tất cả nhân viên bảo vệ của chúng tôi đều là những người đã tốt  nghiệp PTTH hoặc tương đương, có sức khỏe tốt, có ngọai hình và khả năng giáo tiếp ứng xử . Đồng...

Dịch Vụ Bảo Vệ Yếu Nhân

Tình hình an ninh xã hội ngày càng phức tạp, Dịch vụ bảo vệ – Vệ sĩ bảo vệ hay cả một lực lượng Vệ sĩ bảo vệ đang có xu hướng phát triển mạnh...

Bảo vệ công trường

Do nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng và mở rộng diện tích đô thị. Vì vậy nhu cầu về xây dựng và phát triễn hạ tầng rất cao. Để đảm bảo về an...

Thông tin dịch vụ bảo vệ

0965262555