Ghi Chép Sổ Sách

GHI CHÉP SỔ SÁCH
Ý Nghĩa: Ghi chép sổ sách là công việc rất quan trọng trong công tác bảo vệ chuyên nghiệp, nó cũng thể hiện chính tính chuyên nghiệp của bạn, đồng thời làm cơ sở chứng minh nội dung công việc và chứng cứ pháp lý. Vì vậy, bạn phải ghi chép ngắn gọn mà đầy đủ nhất với những diễn biến tình hình xảy ra trong ca trực của bạn tại vị trí mà bạn đảm nhiệm.
Nếu bạn không kịp thời ghi chép sổ sách bạn không những sẽ không chứng minh được công việc mình đã làm mà còn làm mất đi các chứng cứ liên quan đến số liệu hay sự việc đã xảy ra, qua đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết qủa chung của nhiệm vụ bảo vệ tại “M”.
Khi nào thì cần ghi chép vào sổ sách:
 Khi có sự việc xảy ra tại phạm vi vị trí của bạn
 Xe của lãnh đạo, xe chở khách, xe chở hàng ra vào Mục tiêu.
 Các cá nhân ra vào Mục tiêu trong giờ làm việc.
 Thời gian người Công nhân đầu tiên vào Nhà Máy và người cuối cùng ra về (cố gắng ghi rõ tên và mã số của họ)
 Những sự việc bất thường xảy ra.
 Các số liệu hàng hóa mà bạn phải kiểm sóat.
 Những yêu cầu, chỉ thị của Chủ Quản hay Chỉ huy.
 Tình trạng mục tiêu sau mỗi lần tuần tra.
 Phát hiện sự việc đột xuất trong khi tuần tra.
Tại mỗi mục tiêu đều có một số đầu sổ sách chuyên dùng như Sổ Xuất Nhập, Sổ Khách, Sổ Thư Báo Bưu Phẩm, Sổ Nhật Ký Ca Trực (hay còn gọi là Sổ Giao Ca) … nếu bản chất sự việc thuộc nội dung sổ nào thì bạn ghi vào sổ đó, nếu nằm ngòai các sổ chuyên dụng thì bạn ghi vào trong Sổ Giao Ca.
Lưu Ý: Bạn phải ghi rõ ràng, sạch đẹp, không ghi cẩu thả khó đọc.
 Phải có đi kèm thời gian qua mỗi sự việc.
 Phải vừa ghi vừa chú ý quan sát, không mải miết cúi đầu ghi chép mà mất đi sự quan sát mục tiêu. Khi ghi hàng hóa xuất nhập không để các tài xế vây quanh che khuất tầm quan sát của bạn để người xấu có thể lợi dụng thời điểm này.