Phương án xử lý các tình huống trong bảo vệ yếu nhân

Cận cảnh màn tập luyện của lực lượng bảo vệ yếu nhân ở Việt Nam

 

Cảnh vệ diễn tập bảo vệ nguyên thủ khi có khủng bố tại Mỹ Đình